Laatu ja arvot

Laadukasta sähköurakointia Lohjalla ja Uudellamaalla

Laatu syntyy tekemällä – olipa kyse turvajärjestelmän asennuksesta, sähköhuollosta tai koko kiinteistön sähköurakoinnista. Sähkö-Sinssi Oy palvelee niin julkista sektoria, kuin eri yritys- ja teollisuusalojen toimijoita yksilöllisesti, luotettavasti ja ennen kaikkea laadusta tinkimättä. Toimialueemme ulottuu Lohjalta koko Uudenmaan alueelle, mutta palvelemme joustavasti kauempanakin.

Asiakaslähtöinen palvelu, työntekijöiden hyvinvointi ja osaaminen, laadukas työnjälki sekä hyvä yhteistyö ovat yrityksemme neljä tärkeintä arvoa ja ohjenuoraa. Kehitämme osaamistamme, palvelujamme sekä koko yrityksemme toimintaa jatkuvasti täyttääksemme sekä omat korkeat laatukriteerimme että asiakkaidemme tarpeet – tänään ja huomenna.

Asiakkaat

Arvostamme asiakkaitamme ja kartoitamme heidän tarpeensa tarkkaan jo projektin aloitusvaiheessa. Näin voimme tarjota asiakkaillemme yksilöllisiä ja joustavia sähköalan palveluja parhaalla mahdollisella tavalla toteutettuna.

Laatu

Kaikki toimintamme perustuu laatuun, ajanmukaiseen tekniseen toteutukseen sekä laatusuunnitelmien mukaiseen työnseurantaan. Alla esitellyt sertifikaatit ja pätevyydet toimivat osoituksena palvelujemme korkeasta laadusta.

Työntekijät

Työntekijöidemme hyvinvointi, ammattitaito ja kouluttautuminen ovat tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme. Teemme töitä avoimessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä ja luotamme hyvän yhteishengen tuomaan voimaan.

 

Yhteistyö

Kunnioitamme saavuttamiamme kumppanuuksia ja toimimme niiden arvoisesti. Otamme huomioon myös muiden alojen ammattilaiset, jotta yhteiset projektimme sujuvat aina sovitusti ja asiakkaan edun mukaisesti.

Sertifikaatit ja pätevyydet

Sähkö-Sinssi Oy:llä on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä lakisääteinen S1 -sähköpätevyystodistus sekä useita tele-, turva- ja kuntotutkijapätevyyksiä. Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin nimeämä riippumaton ja puolueeton sähköturvallisuuslakien mukaisten sähköpätevyystodistusten arvioija, joka antaa myös muita pätevyyksiä ja sertifikaatteja vaaditut ehdot täyttäville yrityksille.

Olemme myös Sähkötekniset työnantajat ry:n (STTA ry) jäsenyritys.

SETI S1 -pätevä sähköurakointiliike

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikissa sähkölaitteistojen sähkötöissä, pois lukien hissien asennus-, korjaus- ja huoltotöissä.

 


SETI TU -sertifioitu yritys

TU-turvaurakoitsijasertifikaatti myönnetään yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä, kuten kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä, murtoilmaisu- ja paloilmoitinjärjestelmiä tai henkilöturvallisuusjärjestelmiä sekä täyttää vaaditut turvaurakoitsijakriteerit.

 

SETI A -pätevä antenniurakoitsija

SETI -teleurakointiluokka A on antenniverkkotöihin liittyvä teleurakoitsijahyväksyntä, joka annetaan vaaditut kriteerit täyttävälle yritykselle. Kriteereitä ovat teletöiden vastuuhenkilön määrittäminen yrityksessä sekä antenniverkkotöihin vaaditut mittalaitteet.

 

SETI AT -pätevä antenni- ja tietoverkkourakoitsija

SETI -teleurakointiluokka AT on antenniverkko- ja tietoverkkotöihin liittyvä teleurakoitsijahyväksyntä, joka annetaan vaaditut kriteerit täyttävälle yritykselle. Kriteereihin kuuluvat teletöiden vastuuhenkilön määrittäminen yrityksessä sekä antenni- ja tietoverkkotöihin vaaditut mittalaitteet.

 

SETI KT -pätevä kuntotutkija

SETI KT eli sähkölaitteiston kuntotutkijan pätevyys myönnetään sähkölaitteistojen kuntotutkijoille. Pätevyystodistus toimii osoituksena henkilön pätevyydestä suorittaa kiinteistöjen sähkölaitteiden kuntotutkimuksia sekä laatia niiden pohjalta kiinteistön kuntoarvio ja mahdollinen korjaus- ja uusimisohjelma.

SETI T -pätevä tietoverkkourakoitsija

SETI -teleurakointiluokka T on tietoverkkotöihin liittyvä teleurakoitsijahyväksyntä, joka annetaan vaaditut kriteerit täyttävälle yritykselle. Kriteereitä ovat teletöiden vastuuhenkilön määrittäminen yrityksessä sekä tietoverkkotöihin vaaditut mittalaitteet.