Routionmäen monitoimitalo

Sähkö-Sinssi on mukana toteuttamassa Lohjan kaupungin rakennuttamaa Routionmäen monitoimitaloa.

”Routio-Jalavan koulu-päiväkoti-nuorisotilahanke, nimeltä Routionmäki hanke sisältää Jalavan koulun laajennuksena uudet Roution koulun tilat, Jalavan koulun laajennuksen, uuden neliosastoisen päiväkodin ja uudet nuorisotilat, kaikki jatkossa samassa rakennuksessa.” (lainaus Lohjan kaupunki)